Anpassade böcker

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har lättlästa böcker, böcker med stor stil, punktskriftsböcker och talböcker. Anpassade böcker finns för vuxna och barn. Här berättar vi även om Äppelhyllan för barn och unga.

Biblioteket har olika typer av anpassade medier. De medier som vi inte har kan vi beställa från andra bibliotek.

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker har kort text, enkla meningar och många bilder. Lättlästa böcker finns för både barn och vuxna. Böckerna finns i olika svårighetsgrader. Det finns många kända böcker som återberättas på ett enklare sätt.

Storstilsböcker

Storstilsböcker är böcker som tryckts med större stil.

Talböcker

En talbok är en inläst version av en utgiven bok. Den är till för dig med en läsnedsättning. Det finns talböcker för både barn och vuxna. Kontakta biblioteket om du vill bli talbokslåntagare. Du behöver inte något intyg.

Några exempel på läsnedsättningar:

  • synnedsättning

  • rörelsenedsättning

  • utvecklingsstörning

  • läs- och skrivsvårigheter

  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada. Till exempel kognitiva, psykiska eller neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar - som traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD eller demens­sjukdomar.

Talböcker görs i ett MP3-format som kallas för DAISY. DAISY-formatet tillåter dig att välja läs­hastighet. Du kan förflytta dig mellan olika kapitel i boken och lägga in bok­märken.

Du läser talböcker i din mobil­telefon, DAISY-spelare, dator eller surfplatta. Det finns också talböcker som har både text och ljud. Då läser du och lyssnar på boken via dator eller surfplatta.

Legimus

Legimus är ett digitalt bibliotek som innehåller anpassade titlar. Du kan söka, låna och ladda ner talböcker. Legimus är också namnet på Myndigheten för Tillgängliga mediers (MTM) app som man använder för att läsa tal­böcker direkt i mobil eller läsplatta. Den finns kostnads­fritt för Iphone och Android på App Store och Google Play.

DAISY-spelare

Om du har en synnedsättning och vill läsa talböcker på cd-skivor har du möjlighet att få en spelare som hjälpmedel från Syn­centralen, då behövs remiss från ögon­läkare. Vid annan funktions­nedsättning kan Hjälpmedels­centralen låna ut spelare, då behövs remiss från exempelvis en arbetsterapeut.

Bli talbokslåntagare

Vill du låna talböcker kontaktar du biblioteket så hjälper vi dig. Du kan antingen ladda ned själv, låna själv i biblioteket eller få talböckerna hem­skickade.

Talbok eller ljudbok?

Skillnaden mellan talbok och ljudbok är juridisk och innebär att en ljudbok får lånas av alla medan talboken bara får lånas av den som har en läsnedsättning.

Äppelhyllan med läsmaterial för barn och unga med funktionsnedsättning

I Stadsbibliotekets Äppelhylla hittar du medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. I Äppelhyllan hittar du böcker för och om barn med funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Äppelhyllan är främst för barn med funktionsnedsättning men också för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter barnen.

Medier i Äppelhyllan

  • Böcker med punktskrift läser du med fingrarna. Ofta är punktskriftsboken en vanlig bilderbok med punktskrift inlagt. Ibland har punktskrifts­boken den tryckta boken i en ficka på pärmen.

  • Medier med teckenspråk. 

  • Böcker med symbolstöd. Barn som har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter kan behöva böcker med symbolstöd. Exempel på symbolstöd är Bliss, Pictogram och Widgit. Böcker med bilder kan vara ett bra stöd för att lära sig begrepp och ord. I Äppelhyllan hittar du böcker med enkelt språk och tydliga bilder.

  • Taktila böcker finns för barn som behöver känna på bilder för att förstå bättre. Böckerna är gjorda för att läsas med fingrarna. Bilderna kan vara uppbyggda av olika material, till exempel tyg, sand eller plast.

  • I Äppelhyllan finns även Språklust-böcker. Du kan läsa mer om Språklust som är bibliotekets samarbete med BVC kring barns språkutveckling och språkträning här på sidan Språklust

Mer information

På Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) webbplats kan du läsa mer om anpassade medier

Sök i Legimus - Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotekskatalog för att hitta olika anpassade böcker

Barnens bibliotek har information för barn om Äppelhyllor på sin webbplats