Biblioteken blir meröppna

Biblioteken blir meröppna

Nu blir våra filialbibliotek meröppna

Två av våra fililabibliotek, Bredaryd och Forsheda är nu meröppna bibliotek. Under året kommer samtliga våra fyra filialbibliotek att bli meröppna vilket i korthet innebär att du som låntagare kan bli meröppetlåntagare och därmed använda ditt bibliotek även på obemannade tider. 

Avtal

För att bli meröppetlåntagare ska du ha fyllt 18 år och ha ett gällande bibliotekskort. Du får också skriva på ett avtal med ditt bibliotek. Då får du en tagg och en kod som gör att du får tillgång till biblioteket på särskilda meröppettider. 

Vad kan du göra under meröppet?

· Du kan låna och lämna böcker i självbetjäningsautomaten

· Hämta reservationer

· Använda bibliotekets trådlösa nätverk och publika datorer, samt kopiator för utskrifter och kopiering

· Läsa tidskrifter, studera med mera

Under meröppettider sköter du dina ärenden själv. Vill du ha hjälp av personal hänvisar vi dig till bemannade öppettider

Aktuella tider på vår webbplats

Våra bemannade öppettider kommer att vara desamma som nu. Meröppettiderna varierar mellan de olika biblioteken så det är säkrast att titta på sidan våra bibliotek där de aktuella öppettiderna, både med bemanning och meröppettiderna, för varje bibliotek finns.

Vill du bli meröppetlåntagare? Besök ditt filialbibliotek, än så länge i Bredaryd och Forsheda, så hjälper personalen dig. 

Bor och Rydaholms bibliotek kommer att bli meröppna efter sommaren.