Bästa barn och ungdomsbok är utsedd!

Bästa barn och ungdomsbok är utsedd!

Ellen Strömberg tog hem priset

Årets svenska barn- och ungdomsbok

Vi ska ju bara cykla förbi av Ellen Strömberg

Juryns motivering: Lyhört och träffsäkert skildras tonårens brytningstid då fantasierna om vem man vill vara plötsligt ska omsättas i praktik, då kompisrelationer sätts på prov och då den första kärleken känns både lockande och skrämmande. Med största respekt för både sina läsare och sina karaktärer ger Ellen Strömberg nytt liv åt ungdomslitteraturens mest ikoniska motiv.

                         

Vi ska ju bara cykla förbi av Ellen Strömberg 

 

  

  Ellen Strömberg Foto: Andreas Sundbom