Bokinkast, självservice, ändrade öppettider och kontaktcenter

Bokinkast, självservice, ändrade öppettider och kontaktcenter

Bokinkast

Stadsbiblioteket har två bokinkast. Ett finns i Gummifabrikens huvudentré vid ingången till biblioteket. Där kan du lämna medier under Gummifabrikens öppettider. Ett ytterligare bokinkast finns utomhus vid Gummifabrikens parkering mot Jönköpingsvägen. Rydaholms biblioteks bokinkast finns på höger sida om entrén till biblioteket.

Självservice

När stadsbiblioteket är öppet med självservice kan du låna med hjälp av lånekort och PIN-Kod i automat. Återlämna i automat. Hämta och låna reserverade medier. Använda biblioteket och grupprum för studier. Använda WiFi.

Ändrade öppettider

Vid helgdagar ändras ofta bibliotekens öppettider. Utställningslokalen Blickfångets öppettider ändras också i samband med helgdagar. Här hittar du bibliotekens och utställningslokalen Blickfångets ändrade öppettider 2022.

Kontaktcenter

När du ringer och vill ha hjälp blir din första kontakt med biblioteket via kommunens kontaktcenter. De kan hjälpa dig med information och vägledning när det gäller biblioteksärenden, till exempel ge dig information om hur du reserverar en bok, bokar en bibliotekarie och informera om låneregler.

Om kontaktcenter inte kan hjälpa dig direkt, ser de till att du kommer i kontakt med det bibliotek du önskar.