Bybibblor

Bybibblor

Bybibblor är biblioteksservice till Dannäs, Fryele, Nydala och Ohs.

I Dannäs, Fryele, Nydala och Ohs erbjuds biblioteksservice i i form av Bybibblor. Bybibblor bygger på att du i förväg reserverar de medier du vill låna på bibliotekets webbplats och väljer hämtställe Bybibbla Dannäs, Fryele, Nydala eller Ohs.

Reservera medier till Bybibblan

Här på bibliotekets webbplats söker du fram de medier du vill låna, reserverar dem och väljer din bybibbla som hämtställe.Instruktionsfilm som visar hur du gör för att välja hämtställe. När dina reserverade medier finns att låna kommer de med i nästa leverans till din Bybibbla. Tänk på att reservera medier senast kl 18 dagen före leverans för att de ska komma med till Bybibblan nästa dag.

Till en bybibbla kan du reservera och låna böcker, tidskrifter, ljudböcker på cd och film på DVD.

Hämta böcker i Bybibblan

När dina beställda medier packas i väskan inför leverans får du ett lånekvitto på e-post. På lånekvittot står ditt unika låntagarnummer. Samma låntagarnummer finns på väskan som medierna levereras i. Kolla noga så att siffrorna stämmer. Väska med lånad media media som inte hämtas ut av låntagaren returneras till stadsbiblioteket efter två veckor.

Dannäs

I Dannäs hämtar du dina reserverade medier på Dannäs våffelcafé, till vänster i entrén finns krokar för hämtning och återlämning av biblioteksväskor. För caféets öppettider se: vaffelcafe.se. Medier till Dannäs bybibbla levereras på onsdagar jämna veckor.

Fryele

I Fryele hämtar du dina reserverade medier i ett skåp på Fryele skolas parkering. Skåpet har en tre-siffrig kod. Medier till Fryele bybibbla levereras på onsdagar ojämna veckor. 

Nydala

I Nydala hämtar du dina reserverade medier i ett bokskåp som finns bredvid Nydala café, skåpet har en tresiffrig kod. Känner du inte till koden som låntagare i Nydala så kontakta biblioteket eller byalaget. Medier till Nydala bybibbla levereras på onsdagar ojämna veckor. 

Ohs

I Ohs hämtar du dina reserverade medier i Brukslokalen. Väggkrokar finns för hämtning och återlämning. Det går endast att hämta eller lämna när Brukslokalen är öppen. Medier till Ohs bybibbla levereras på onsdagar ojämna veckor. Lokalen är öppen för hämtning och återlämning onsdagar kl 18-19.

I ​Ohs bybibbla finns även bokhyllor med ett mindre utbud av böcker som byts ut med jämna mellanrum. Dessa böcker kan du låna hem som förtroendelån. Förtroendelån betyder att du som låntagare i Ohs bybibbla kan ta med dig böckerna hem och sedan ställa tillbaka dem i bokhyllan när du läst klart.

Lämna tillbaka böcker i bybibblan

Du som låntagare ansvarar för att dina lån lämnas tillbaka i tid. Du kan lämna tillbaka dina lån i Bybibblan där du hämtade dem, senast dagen före ny leverans. Du kan även lämna tillbaka på Stadsbiblioteket eller något av de andra biblioteken i Värnamo kommun. Låna gärna om här på webbplatsen. Om ett exemplar är reserverat av annan låntagare går det inte att låna om. Lånen avregistreras av personal på stadsbiblioteket. 

Samverkan

Biblioteket samverkar kring bybibblorna med lokala aktörer på de olika orterna: Dannäs våffelcafé, Fryele hembygdsförening, Nydala byalag och Ohs Samhällsförening. I samverkan med dessa arrangeras även aktiviteter vid bybibblorna ett par gånger per år.