Bybibblor

Bybibblor

Nu erbjuds biblioteksservice i Dannäs och Nydala - bybibblor

Nu erbjuds biblioteksservice i Nydala och Dannäs. Nydala bybibbla är i samverkan med Nydala byalag och består av ett bokskåp placerat vid Nydala café. 
Dannäs bybibbla är i samverkan med Dannäs våffelcafé. Gemensamt för de båda är att de bygger på att du i förväg reserverar de medier du vill låna på bibliotekets webbplats och väljer att hämta dem i antingen Nydala eller Dannäs.

Samverkan

I Nydala lämnas de reserverade medierna i ett bokskåp som finns bredvid Nydala café, skåpet har en tresiffrig kod. Känner du inte till koden som låntagare i Nydala så kontakta biblioteket eller byalaget.

I Dannäs hämtar du dina reserverade medier på Dannäs våffelcafé, till vänster i entrén finns krokar för hämtning och återlämning av biblioteksväskor. För caféets öppettider se: vaffelcafe.se

Medier till bybibblorna levereras på onsdagar, jämna veckor till Dannäs, ojämna veckor till Nydala. 

På bibliotekets webbplats, bibliotek.varnamo.se söker du fram de medier du vill låna, reserverar dem och väljer din bybibbla som hämtställe, instruktioner om hur du väljer hämtställe finns här: 
Länk till instruktionsfilm hur du gör för att välja hämtställe

Levereras i väskor

När dina beställda medier packas i väskan inför leverans får du ett lånekvitto på e-post. På kvittot står ditt unika låntagarnummer. Samma siffror finns på väskan som medierna levereras i. Kolla noga så att siffrorna överrensstämmer.

Du som låntagare ansvarar för att dina lån lämnas tillbaka i tid. Du kan lämna tillbaka dina lån på samma plats där du hämtade dem, på något av våra filialbibliotek eller på stadsbiblioteket. Låna gärna om här på webbplatsen. Om ett exemplar är reserverat av annan låntagare går det inte att låna om. Lån blir avregistrerat av personal på stadsbiblioteket. 

Det kommer även att arrangeras aktiviteter vid bybibblorna ett par gånger per år.