Dags att nominera kulturstipendiat!

Dags att nominera kulturstipendiat!

Härmed utlyses Värnamo kommuns kulturstipendium 2023. Det utgör i år 30 000 kronor som fördelas lika mellan tre stipendiater.

Anknytning till kommunen

För att vara berättigad till kulturstipendiet ska den nominerade vara född eller bosatt i Värnamo kommun, eller ha särskild anknytning till kommunen. Den nominerade ska också varit verksam inom ett eller flera konstnärliga områden, som litteratur, teater, film, musik, koreografi, konst, konsthantverk eller annan jämförbar konstart.

Värdefull gärning

Stipendiet kan också delas ut till en person, som inom angivna eller andra kulturella områden som bildningsverksamhet, hembygdsvård eller liknande, gjort en bemärkt insats eller utfört annan värdefull gärning.

Förfrågan angående stipendiet mottages av Veronica Gustafsson tel. 0370–37 70 00.
Nomineringen skickas till: kultur@varnamo.se eller till kulturförvaltningen, box 414, 331 24 Värnamo.

Sista dagen för ansökan är 1 mars 2023.