E-böcker

E-böcker

Biblioteket har ett stort utbud av e-böcker som du kan läsa gratis hemifrån. Här beskriver vi hur du gör för att låna och läsa e-böcker. Enklast är att använda appen Biblio men det finns även läsprogram. Läsprogram används för att kunna göra fler inställningar när du läser och för att läsa e-böcker i PDF-format. Vi ger också tips på var du kan hitta andra gratis e-böcker.