Högläsning

Högläsning

Läs högt för barn! Du bjuder in barnen till fantasivärldar, utvidgar deras ordförråd, fantasi och empati!

Genom att läsa högt för barn i alla åldrar bjuder du in dem till fantasivärldar. Deras fantasi utvidgas och barnen lär sig förstå vad berättelsen handlar om och de får kunskap om världen och hur olika saker fungerar.

Kanske läser ni en spännande bok tillsammans? Eller en rolig bok som får er att skratta tillsammans. Att läsa högt ur böcker kan också vara en jättebra ingång  för att närma sig samtalsämnen som sorg och andra stora livsfrågor. Förutom att ni får upplevelser tillsammans är det självklart också suveränt för barnets språkutveckling. Och du, det finns jättemånga bra högläsningsböcker också för de äldre barnen! 

Vår barnbibliotekarie Jenny har satt ihop en lista med suveräna högläsningsböcker som passar barn mellan ungefär 9-12 år.