Inga begränsningar av biblioteksverksamheten

Inga begränsningar av biblioteksverksamheten

Biblioteken är undantagna från de nya restriktioner som började gälla den 23 december 2021 - men på våra evenemang kan det behövas giltigt vaccinationsbevis.

Biblioteken är undantagna från de nya restriktioner som den 23 december började gälla avseende bland annat vaccinationsbevis och begränsat antal besökare per kvadratmeter men för allas trygghet följer vi de restriktioner, rekommendationer och försiktighetsåtgärder som myndigheterna föreskriver.

Evenemang kan kräva giltigt vaccinationsbevis

Just nu är det även många evenemang som ställs in eller flyttas fram på grund av ökad smittspridning och nya restriktioner. Därför stämmer inte vårt tryckta program. Håll utkik på här på webbplatsen för vidare information om ändringar.

När du anmäler dig till våra evenemang uppmärksammar vi dig på att du kan behöva visa upp giltigt vaccinationsbevis (Covid-pass) och legitimation när du kommer, detta gäller alla vuxna (även vid barnaktiviteter).

Var också uppmärksam på att restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras, håll dig uppdaterad via vår webb. Givetvis gäller även fortsättningsvis att:

  • Hålla avstånd och undvika trängsel.
  • Stanna hemma även vid milda symtom.
  • Tvätta händerna ofta.