Lärarlånekort

Lärarlånekort

Lärare bör ha ett lärarlånekort för de medier som lånas till klassen. Vanligtvis är då lånetiden 60 dagar. Besök närmaste bibliotek för att skaffa ett lärarlånekort. För privata lån gäller bibliotekets låneregler.