Minding the sound of craft

Minding the sound of craft

Upptäck Anna Sollevis utställning

Anna Sollevis arbete tar avstamp i mötet med en specifik plats. I växelverkan mellan platsens människa, natur och historia, söker hon spegla en samtid och dess säregna dynamik.

Medan det praktiska arbetet med utställningen endast ägt rum under en tydligt begränsad tid- har den omedvetna och lågintensiva inspirationen från samma plats- i själva verket pågått under en hel livstid.

Hantverkstekniker

“Minding the sound of craft” är ett utforskande av Järvafältet i nordvästra stockholm, där symboler och fragment bildar collage i tredimensionell form och växer till en rumslig gestaltning. Genom material som textil, trä, keramik och metall utforskar Anna nyfiket olika hantverkstekniker och uttryck.

Konstfack

Anna Sollevi är utbildad vid Konstfack University of Arts, Crafts and Design och tog år 2017 sin kandidatexamen i konst med inriktning textil. Hon är verksam i Husby Konst & Hantverksförening i Stockholm och arbetet med den aktuella utställningen påbörjades tidigare i år, i och med ett utvecklings-stipendium från samma hantverksförening. I början av sina utbildningsår gick Anna på Textilakademin på Värnamo Folkhögskola och ställde också ut på det som var gamla Blickfånget, år 2011.

Anna Sollevi ställer ut i Blickfånget, Gummifabriken 4 november 2022 - 8 januari 2023.