Mobila biblioteket

Mobila biblioteket

Vårt mobila bibliotek (bokbussen) servar landsbygden med regelbundna besök. Både skolor och andra platser besöks av mobila biblioteket enligt en fastställd turlista.
Onsdag 25 maj är Bokbussens kvällstur till Fryele inställd

I det mobila biblioteket hittar du alltid de senaste böckerna för barn, unga och vuxna, facklitteratur, filmer och tidskrifter. Bussen är tillgänglig för besökare med rullstol och rullator; automatisk dörröppnare och rullstolslift finns.

Lånekort kan du enkelt skaffa på plats i bussen (ta med giltig legitimation). Dina låneböcker kan du återlämna både på bussen och på biblioteket. Du kan också komma till Mobila biblioteket för att få hjälp med att använda bibliotekets digitala tjänster.

Något du saknar? Du kan beställa det som inte finns på bussen.

Kontakta mobila biblioteket, e-post: mobila.biblioteket@varnamo.se 
Tfn: 0370-37 73 97

Mobila bibliotekets turlista våren 2022