Orange week - en vecka fri från våld

Orange week - en vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på våldsförebyggande arbete.

En vecka fri från våld


En vecka fri från våld är en kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på våldsförebyggande arbete. I Sverige har vi en lång tradition av att jobba mot mäns våld mot kvinnor särskilt fokus på stöd och skydd för utsatta. Med en vecka fri från våld vill vi till det befintliga arbetet betona värdet av tidiga och breda insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor. En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.
 

Orange week

Den 25 november är det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor eller internationellt känt som Orange day. Orange day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor genom att sprida och använda den orangea färgen, som genom sitt ljus och optimism representerar värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 

På biblioteken uppmärksammar vi Orange week, välkommen in och ta del av vårt material.