Skolbarnens filmer visas i utställning om Bredaryds historia

Skolbarnens filmer visas i utställning om Bredaryds historia

Vad har en jätte gemensamt med en förgiftad våffla? Jo, båda spelar viktiga roller när andraklassare från Bredaryds skola visar sina filmer om hembygdens historia i Noden i Stadsbiblioteket.

Kalabaliken i Bredaryd

Under året har elever från Bredaryds skola träffat Bredaryds hembygdsförening för att skapa utställningen. De har bland annat spelat in sex filmer för att skildra sin hembygds kulturarv. Filmerna har titlar som ”Jätten Enskälle”, Kalabaliken i Bredaryd” och ”Den förgiftade våfflan”.

Hologram

Utställningen Kulturarv Bredaryd innehåller även hologram och verkliga föremål med anknytning till filmerna. Utställningen pågår till och med 12 april, och filmerna rullar hela tiden i Noden.

Belysa kulturarv

Värnamo kulturarvsnod invigdes 2018. Syftet är att i samverkan med Jönköpings länsmuseum och civilsamhället lyfta fram och belysa kulturarv i nya former och för nya målgrupper. Därigenom sprida kunskap om den egna bygdens historia samt öka intresset för kulturarvsturism i det egna närområdet. Till utställningarna knyts aktiviteter som skolbesök, föreläsningar och exkursioner.