Självservice och bokinkast

Självservice och bokinkast

För att öka tillgängligheten till biblioteket har vi självservice och bokinkast.

Bokinkast

Stadsbiblioteket har två bokinkast. Ett finns i Gummifabrikens huvudentré vid ingången till biblioteket. Där kan du lämna medier under Gummifabrikens öppettider. Ett ytterligare bokinkast finns utomhus vid Gummifabrikens parkering mot Jönköpingsvägen.

Självservice

När stadsbiblioteket är öppet med självservice kan du låna med hjälp av lånekort och PIN-Kod i automat. Återlämna i automat. Hämta och låna reserverade medier. Använda biblioteket och grupprum för studier. Använda WiFi.