Boka bibliotekarie

Fyll i formuläret så noga du kan så är det lättare för bibliotekarien att hjälpa just dig. 

Du behöver fylla i rutan för jag samtycker för att kunna boka en bibliotekarie på webbplatsen. Du samtycker då till att Värnamo kommun sparar och behandlar dina personuppgifter. Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Om du vill ha hjälp med frågor kring digtala tjänster kan du läsa mer om vår Digitala handledning

Formulär för att boka bibliotekarie

Sök

Språk