Web Form

Boken kommer

Det här är en tjänst för dig som inte kan ta dig till ett bibliotek, det kan vara av olika anledningar till exempel att man har svårt att gå, är långvarigt sjuk eller har någon funktionsnedsättning.
Leverans av medier sker en gång per månad. Vi sparar lånehistorik för att kunna ge en så god service som möjligt.