Bokinkast och självservice

Bokinkast och självservice

Stadsbiblioteket har öppet med självservice och bokinkast för att öka tillgängligheten till biblioteket