Demokrati

Demokrati

Vad är demokrati? I september är det val i Sverige och alla som har rätt att rösta kan göra sitt val

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt.

Demokrati innebär bland annat:

 • Alla människors lika värde
 • Alla människors lika rättigheter
 • Fri åsiktsbildning
 • Tryck- och yttrandefrihet
 • Likhet inför lagen
 • Lika rösträtt
 • Fria val
 • Rättvisa rättegångar
 • Rätt att demonstrera offentligt
   

Ett demokratiskt land kan styras på olika demokratiska sätt. Det vanligaste är representativ demokrati, vilket innebär att invånarna i regelbundna val kan välja de politiker som ska representera dem.

I Sverige är det val till riksdagen vart fjärde år. Då väljer det svenska folket ut 349 riksdagsledamöter som ska representera invånarna i Sverige. Det eller de partier som har fått tillräckligt många platser i riksdagen bildar regering. Detta kallas för parlamentarism.

Vem får rösta?

I val till Sveriges riksdag har alla svenska medborgare som bor eller som någon gång bott i Sverige och som senast på valdagen fyller 18 år rösträtt. På valdagen är det även val till kommunfullmäktige och till regionfullmäktige. Till kommun och regionfullmäktige får den rösta som är folkbokförd i kommunen, fyllda 18 år senast på valdagen och inskriven i röstlängd. Även utländska medborgare har kommunal rösträtt om de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Folkomröstning

När invånarna i ett land får vara med och bestämma om specifika frågor kallas det för direktdemokrati. Det sker exempelvis genom folkomröstningar. Politikerna måste dock inte följa resultatet av folkomröstningarna. I Sverige har vi till exempel folkomröstat om höger eller vänstertrafik, EU-medlemsskap och kärnkraft. 

I Sverige finns det också en statschef. Det är kungen eller drottningen som är statschef, men statschefen har sedan 1975 ingen politisk makt utan har mest symboliska funktioner.

Inte bara stater

Det är inte bara stater som kan vara demokratiska. Ordet demokrati kan också ha en bredare betydelse. Organisationer, föreningar, skolor eller arbetsplatser kan också styras efter demokratiska principer.

Motsatsen till demokrati är diktatur. Diktatur innebär att staten styrs av en eller flera personer som inte är folkvalda. I en diktatur kan invånarna inte välja vilka som ska styra landet, de kan inte fritt uttrycka tankar och åsikter och det går inte att rösta bort de som styr.

Läs gärna vidare i några av våra boktips om demokrati.
Eller lyssna på samtalet Därför demokrati – om bibliotek och demokrati, med Åsa Wikforss och Peter Åkesson, bibliotekschef i Tranås, som var en del av Götabibliotekens Demokratidag och All digital week 2022

Här kan du ta del av samtalet Därför demokrati - om bibliotek och demokrati.