Förseningsavgifter återinförs

Förseningsavgifter återinförs

Förseningsavgifter återinförs från och med 16 augusti.