Inga begränsningar av biblioteksverksamheten

Inga begränsningar av biblioteksverksamheten

Biblioteken är undantagna från de nya restriktioner som började gälla den 23 december 2021 - men på våra evenemang kan det behövas giltigt vaccinationsbevis.