Events

Loading

Results list

323958
Book:Jaktfalkarna: 1, Flygskolan:2022:1. uppl. Book
Author: Charlier, Jean-Michel
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: uHci
Media class: Book
Edition: 1. uppl.
Publisher: Cobolt
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
322984
Book:Kaa Mwenye Kujali (Swahili Edition of The Caring Crab) Book
Author: Tuula Pere
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323320
Book:Azemariw lebé:2022 Book
Author: Gétanah Dagu
Year: 2022
Language: Amharic
Shelf mark: Hsie
Media class: Book
Publisher: [utgivare okänd]
Resource type: Physical
Översättning av titeln: ¿Mitt sjungande hjärta¿. Boken innehåller tio korta noveller, skrivna i dagboksform. Det är vardagliga händelser som skildras, samt samhällskritiska fenomen och religiösa betraktelser ur filosofisk synvinkel.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323826
Book:Mensero:2022:Yamaǧamariyā ʾetem. Book
Author: Emabét Tasoma Kabada
Year: 2022
Language: Amharic
Shelf mark: Hsie
Media class: Book
Edition: Yamaǧamariyā ʾetem.
Publisher: [utgivare okänd]
Resource type: Physical
¿Övervinna¿. Boken innehåller femton noveller som delvis är verklighetsbaserade. De berör ämnen som våldtäkt, tvångsförflyttning och vad det kan innebära att vara kvinna i yrkeslivet.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
324193
Book:Mannen under trappan:2023 Book
Author: Hermanson, Marie
Year: 2023
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Vilja
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
324436
Book:Släktforskarens lilla faktabok: D. 4.:2022 Book
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Ld
Media class: Book
Publisher: Sveriges släktforskarförbund
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
324434
Book:Teoretiska grunder för vårdande:2022:Upplaga 2. Book
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: 610
Media class: Book
Edition: Upplaga 2.
Publisher: Liber
Resource type: Physical
Boken belyser vårdvetenskaplig teori på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdande handlar om. Att ta hand om människor som behöver hjälp, råd och stöd för att behålla eller återta sin hälsa kräver djup kunskap och god omdömesförmåga. Teoretiska grunder för vårdande ger en beskrivning av och vägledning i hur sjuksköterskor och andra professioner inom hälso- och sjukvården kan tänka, känna och handla i ett vårdande yrke i utveckling. Boken belyser vårdvetenskaplig teori på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdande handlar om. Författarna har sina vårdvetenskapliga utgångspunkter dels i livsvärldsteori, dels i en caritativ grundsyn - teorier som kompletterar varandra i djup och bredd. Gemensamt träder patientperspektivet och mötets betydelse för utveckling av hälsa fram. I den andra uppdaterade upplagan av boken har författarna låtit det hälsofrämjande perspektivet framträda tydligare. Den här boken ingår i en serie om två titlar: del 1 Teoretiska grunder för vårdande och del 2 Praktiska grunder för omvårdnad.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
324433
Book:Perspektiv på utvärdering:2020:Fjärde upplagan. Book
Author: Sandberg, Bo
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: 001
Media class: Book
Edition: Fjärde upplagan.
Publisher: Studentlitteratur
Resource type: Physical
Utifrån principen att utvärdering måste ses ur olika perspektiv och utformas på olika sätt beroende på sammanhanget och hur resultaten skall användas, ger denna bok en introduktion till utvärderingsdesign och frågeställningar som behöver hanteras i en utvärdering. Boken redogör för hur utvärderingar kan planeras och genomföras på ett systematiskt sätt. En rad utvärderingsmodeller och utvärderingsperspektiv som kan användas för att strukturera datainsamling och fokusera analys i utvärderingar beskrivs utförligt. Utvärderingars kvalitet ägnas ett särskilt kapitel. Boken utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv och använder både teoretiska och praktiska exempel från författarnas erfarenheter inom områden som arbetsmiljöfrågor, kriminal- och socialpolitiska åtgärder, organisationsutveckling, forsknings- och utvecklingspolitik. Perspektiv på utvärdering vänder sig till dem som studerar utvärdering vid universitet och högskola, forskare och yrkesverksamma som genomför, beställer och använder sig av utvärderingar. Boken gavs ut i en första upplaga redan 2007, och med tiden har den funnit en allt bredare läsekrets. I denna fjärde upplaga har samtliga kapitel uppdaterats, begreppsförklaringar förtydligats och nya avsnitt och figurer tillkommit.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323970
Book:The Collectors (Fright Watch 2) Book
Author: Lawrence, Lorien
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323973
Book:Snöflickan:2022 Book
Author: Leo, Kajsa
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Bokfabriken
Resource type: Physical
Femåriga Märta har återigen rymt från förskolan. När det går upp för förskolans personal vad hon hittat i skogsdungen kallas kriminalkommissarie Dylan till platsen. Mannen som ligger i snön har blivit skjuten i tinningen men har även flera märkliga hugg i nacken. Det visar sig snart att han suttit inne för barnpornografibrott. Efter att ha sprungit in i alltför många återvändsgränder inser Dylan att mer än en person inte berättar hela sanningen./Btj.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating

Facebook

Language