Litteratur om och från Ukraina

Allt är mitt av Ruth Lillegraven
View title Debug

Allt är mitt

Kommer på mig med att jag inte tagit ett andetag på en minut när jag läser! En riktigt spännande psykologisk thriller från norska debuterande författaren Ruth Lillgraven. Harvard är barnläkare i Oslo. En dag kommer en liten pojke in till akuten med svåra skador efter att ha misshandlats. Det är inte första gången Harvard ser skador av den här sorten. Han bestämmer sig för att göra något åt det. Och trots att det strider mot läkaretiken skriver han ned en lista med de värsta förövarnas namn. Samma kväll sker ett mord i Oslo som blir mycket uppmärksammat. Harvards fru är Clara, barnrättsaktivist med sikte på politikens topp. De har två barn, villa på rätt adress och ärvda pengar. Utåt sett ett perfekt familjeliv. Men mordet i kombination med Harvards hemliga liv och Claras förflutna från barndomen i Nordnorge får fasaden att spricka. Och snart röjs fler djupt begravda hemligheter både för Harvard och Clara men även för Harvards kollegor på sjukhuset. Claras mamma till exempel vem var hon? Och vem träffar Harvard varje vecka på en given plats när han är ute och joggar? Hemligheter som de inblandade är villiga att skydda till varje pris. Även om det betyder brutala mord. Boken växlar skickligt mellan de olika huvudpersonernas perspektiv och liv i olika kapitel. Och frågan som ställs är att hur väl känner vi egentligen våra närmaste kollegor och familj?

Similar titles from the collection

Search

Language