Demokrati

Vad är demokrati? I september är det val i Sverige och alla som har rätt att rösta kan göra sitt val

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt.

Demokrati innebär bland annat:

 • Alla människors lika värde
 • Alla människors lika rättigheter
 • Fri åsiktsbildning
 • Tryck- och yttrandefrihet
 • Likhet inför lagen
 • Lika rösträtt
 • Fria val
 • Rättvisa rättegångar
 • Rätt att demonstrera offentligt
   

Ett demokratiskt land kan styras på olika demokratiska sätt. Det vanligaste är representativ demokrati, vilket innebär att invånarna i regelbundna val kan välja de politiker som ska representera dem.

I Sverige är det val till riksdagen vart fjärde år. Då väljer det svenska folket ut 349 riksdagsledamöter som ska representera invånarna i Sverige. Det eller de partier som har fått tillräckligt många platser i riksdagen bildar regering. Detta kallas för parlamentarism.

Vem får rösta?

I val till Sveriges riksdag har alla svenska medborgare som bor eller som någon gång bott i Sverige och som senast på valdagen fyller 18 år rösträtt. På valdagen är det även val till kommunfullmäktige och till regionfullmäktige. Till kommun och regionfullmäktige får den rösta som är folkbokförd i kommunen, fyllda 18 år senast på valdagen och inskriven i röstlängd. Även utländska medborgare har kommunal rösträtt om de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Folkomröstning

När invånarna i ett land får vara med och bestämma om specifika frågor kallas det för direktdemokrati. Det sker exempelvis genom folkomröstningar. Politikerna måste dock inte följa resultatet av folkomröstningarna. I Sverige har vi till exempel folkomröstat om höger eller vänstertrafik, EU-medlemsskap och kärnkraft. 

I Sverige finns det också en statschef. Det är kungen eller drottningen som är statschef, men statschefen har sedan 1975 ingen politisk makt utan har mest symboliska funktioner.

Inte bara stater

Det är inte bara stater som kan vara demokratiska. Ordet demokrati kan också ha en bredare betydelse. Organisationer, föreningar, skolor eller arbetsplatser kan också styras efter demokratiska principer.

Motsatsen till demokrati är diktatur. Diktatur innebär att staten styrs av en eller flera personer som inte är folkvalda. I en diktatur kan invånarna inte välja vilka som ska styra landet, de kan inte fritt uttrycka tankar och åsikter och det går inte att rösta bort de som styr.

Läs gärna vidare i några av våra boktips om demokrati.
Eller lyssna på samtalet Därför demokrati – om bibliotek och demokrati, med Åsa Wikforss och Peter Åkesson, bibliotekschef i Tranås, som var en del av Götabibliotekens Demokratidag och All digital week 2022

Här kan du ta del av samtalet Därför demokrati - om bibliotek och demokrati.

Results list

281049
Book:Från Platon till demokratins kris:2020:Femtonde upplagan. Book
Author: Liedman, Sven-Eric
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: 320 ; Ocg
Media class: Book
Edition: Femtonde upplagan.
Publisher: Albert Bonniers förlag
Resource type: Physical
År 1972 utkom en bok med titeln "Från Platon till Lenin: de politiska id$SSSSSSSSSSSSS/eernas historia" skriven av id$SSSSSSSSSSSSS/ehistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som "I skuggan av framtiden: modernitetens id$SSSSSSSSSSSSS/ehistoria" (Augustvinnare 1997) och "Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper"."Från Platon till ..." har blivit något av ett standardverk om de ledande politiska tänkarna genom tiderna. Boken har följt med sin tid, och under åren har titeln ändrats i takt med ämnets uppdatering. Vid förra titelbytet fick den heta "Från Platon till kriget mot terrorismen" medan denna femtonde omarbetning bär titeln "Från Platon till demokratins kris". Så gott som allt som handlar om tiden efter 1945 är nytt.
År 1972 utkom en bok med titeln "Från Platon till Lenin: de politiska idéernas historia" skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som "I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria" (Augustvinnare 1997) och "Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper"."Från Platon till ..." har blivit något av ett standardverk om de ledande politiska tänkarna genom tiderna. Boken har följt med sin tid, och under åren har titeln ändrats i takt med ämnets uppdatering. Vid förra titelbytet fick den heta "Från Platon till kriget mot terrorismen" medan denna femtonde omarbetning bär titeln "Från Platon till demokratins kris". Så gott som allt som handlar om tiden efter 1945 är nytt.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
312135
Book:Politik är att vinna:2022 Book
Author: Bolin, Niklas
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: 320 ; Occ
Media class: Book
Publisher: Timbro förlag
Resource type: Physical
Valrörelser är demokratins högtidsstund. Då mobiliserar partierna allt de har för att nå så många väljare som möjligt. Men hur går det egentligen till? Hur väljer partierna sina budskap och hur lägger de upp sina kampanjer? I Politik är att vinna presenterar tre forskare en ny analys av hur valkampanjer egentligen går till i Sverige.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
306486
Book:En människa kan mördas men inte idéer:2022 Book
Author: Franchell, Eva
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: 920 Lindh, Anna ; Lz Lindh, Anna
Media class: Book
Publisher: Albert Bonniers förlag
Resource type: Physical
Den 10 september 2003 knivhuggs utrikesminister Anna Lindh på varuhuset NK i Stockholm. Morgonen därpå avlider hon, 46 år gammal. Sorgen förlamar en hel nation och tanken på hennes två små barn är outhärdlig. Mammor ska inte dö. Men hennes död innebär också att Sverige och Socialdemokraterna förlorat en del av sin framtid. Hon kunde ha fortsatt att vara en viktig röst i världen, hon kunde ha blivit en framgångsrik partiledare. Nu blev det inte så.Journalisten Eva Franchell var nära vän och kollega till Anna Lindh och i denna första heltäckande biografi ger hon oss en vital och levande tidsbild av det politiska 1900-talets andra hälft och skildrar den mångsidiga och inte alltid enkla politikern och människan Anna Lindh."Det är initierat, rakt och ärligt skildrat (...) Texten landar i den genuina människan Anna Lindh också bortom världspolitikens scener. En människa kan mördas men inte idéer är en förträffligt välskriven text om ett liv i demokratins tjänst, men där kärleken till barnen, kontakten med vännerna sen ungdomen och det övriga familjära alltid finns med på färden." /Håkan Philipsson, BTJ-häftet.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
290389
Book:Den dolda handen:2020 Book
Author: Hamilton, Clive
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: 327 ; Koea
Media class: Book
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
"Hotet från det kinesiska kommunistpartiet inverkar på alla människors rätt att leva utan fruktan. Många kineser som lever i Väst utgör tillsammans med tibetaner, uigurer, Falun Gong-utövare och Hongkongs demokratiaktivister måltavlor för kommunistpartiets förtryck och lever i ständigt fruktan. Regeringar, akademiska institutioner och näringslivschefer vill inte stöta sig med Peking av rädsla för att bli ekonomiskt straffade. Denna rädsla är smittsam och giftig. Den får inte bli normaliserad och accepterad som det pris länder måste betala för välstånd." Det kinesiska kommunistpartiet arbetar idag oförtrutet med att omforma världen efter sin egen avbild. Partiet är inte intresserat av någon demokrati. Det ser endast en bitter ideologisk kamp med Väst och delar in världen i dem som kan vinnas över och dem som är fiender. Många politiska eliter och företagsledare har vunnits över till den kinesiska sidan, andra står och vacklar. Genom sin enorma ekonomiska makt och sitt arbete i det fördolda för att vinna inflytande lyckas Kina försvaga globala institutioner, aggressivt angripa enskilda företag och hota yttrandefriheten inom kultursfären och den akademiska världen. Samtidigt är säkerhetstjänster i Väst oroade över intrången i olika kommunikationsnät. På basis av ett minutiöst forskningsarbete blottlägger filosofen Clive Hamilton och sinologen Mareike Ohlberg i denna bok det kinesiska kommunistpartiets undergrävande verksamhet och det hot den utgör mot demokratin. Clive Hamilton är professor i Public Ethics vid Charles Sturt University i Canberra. Han är också en känd klimatdebattör och har bland annat skrivit Den trotsiga jorden. Människans öde i antropocen, som Daidalos gav ut 2019. 2018 publicerades hans bok "Silent Invasion. China's influence in Australia" som rönte stor uppmärksamhet. Mareike Ohlberg är expert på kinesisk propaganda riktad mot utlandet och tog sin doktorsgrad v.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
265089
Book:Hotet mot demokratin:2019 Book
Author: Gelin, Martin
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: Historiska media
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
232672
Book:Hatade demokrati:2018 Book
Author: Arnstad, Henrik
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg ; 320
Media class: Book
Publisher: Norstedt
Resource type: Physical
Demokrati är ett gammalt fenomen. Boken innehåller en resa genom demokratins och antidemokratins historia från forntid till i dag. Den utgår från modern internationell demokratiforskning och beskriver demokratins anatomi: den demokratiska ideologin. Enligt demokratisk ideologi är människor jämlika. Alla är välkomna att delta i det offentliga samtalet och samhällets beslutsprocesser, oavsett hudfärg, kön, religion, social status, religion, etnicitet, etc.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
309772
eBook:Frihandelns fångar:2022 eBook
Author: Allvin, Rikard
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Hc/DR
Media class: eBook
Publisher: Ordfront förlag
Resource type: Electronic material
Efter finanskrisen har EU fört fram frihandelsavtalen som ett sätt att lyfta ekonomin och minska ojämlikheten. Men bakom löften om växande export och nya jobb döljer sig något annat. Demokratisk lag stiftning ska förhandsgranskas för att undvika stoppklossar för handeln. Genomförda avregle ringar och privatiseringar låses fast. Och utländska investerare får tillgång till ett parallellt rätts system där de kan stämma stater. Närmast helt utan offentlig debatt har Sverige klivit fram som en av frihandelsavtalens främsta förespråkare. Näringsliv, fackförbund och politiker från höger till vänster gör gemensam sak för att främja utvecklingen. Men vet vi egentligen vad det är vi gett oss in i? I denna ögonöppnande bok granskar Rikard Allvin glädje kalkylerna bakom avtalens ef fekter och visar att avtalen, nam net till trots, inte längre har så mycket med frihandel att göra. I stället håller vi på att begränsa demokratins handlingsutrymme för årtionden framåt. RIKARD ALLVIN är samhällsvetare med en masterexamen i Globala studier och är idag en av våra ledande experter vad gäller handelsfrågor. I snart ett decennium har han befunnit sig där debatten och besluten om de här avtalen har fattats. Bland annat i rollen som tidigare sakkunnig för Miljöpartiet i EU-parlamentet. "Wow. Det är min spontana känsla när jag läser nya boken Frihandelns fångar. Tänk att en kritisk bok om internationella handels- och investeringsavtal kan vara så pass medryckande och intressant. Här finns många berättelser som borde fyllt löpsedlar. (...) en utmärkt bok som pedagogiskt och relativt lättläst visar hur djupa problemen är med dessa handelsavtal för miljö, hälsa, välfärd, demokrati, osv." Mat & Klimat, Göran Hådén "Styrkan i boken är Allvins engagemang och hans förmåga att analysera och ifrågasätta. (...) en angelägen, välskriven och mycket intressant bok." BTJ, Mats K.G. Johansson &.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
270926
eBook:Till försvar för det öppna samhället:2020 eBook
Author: Soros, George
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: O/DR
Media class: eBook
Publisher: Natur & KulturElibdistributör
Resource type: Electronic material
Jag tror att vi lever i revolutionära tider. Det innebär att allting i princip är möjligt - och att risken för att göra fel är överhängande. I fyrtio år har finansmannen George Soros stöttat demokratifrämjande arbete världen över, från stipendier till svarta studenter i apartheidsystemets Sydafrika och fri akademisk forskning efter murens fall, till uppbyggnaden av rättssäkra institutioner i en rad länder. För sitt livsverk utsågs han 2018 till Årets person av Financial times, en utmärkelse han fick lika mycket för sitt arbete som för sina offentliga ställningstaganden. Soros har de senaste åren blivit måltavla för högernationalister i USA, Ryssland och Europa och dragit på sig mäktiga fiender, i sitt födelseland Ungern är han ständigt utsatt för hatska antisemitiska kampanjer. I sin nya bok Till försvar för det öppna samhället sammanfattar Soros sin filosofi och sina drivkrafter. Han berättar om uppväxten i Ungern under andra världskriget, studietiden på London School of Economics och hur han till följd av en livskris bestämde sig för att använda sin förmögenhet för att förbättra samhället för flertalet. Med stor övertygelse argumenterar han för varför vi i denna kritiska tid behöver stå upp för det öppna samhället och försvara mänskliga fri- och rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och social rättvisa./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
312843
Book:Koll på demokrati:2022:Upplaga 1. Book
Author: Ekman, Joakim
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: 320 ; uOcg
Media class: Book
Edition: Upplaga 1.
Publisher: Nypon förlag
Resource type: Physical
Vad är demokrati? Hur fungerar demokrati och vad spelar den för roll för oss? Och hur är det att leva i länder där demokratin inte finns? Koll på demokrati är en lättläst faktabok om hur demokratin uppstod, hur den fungerar idag och hur alla kan vara med och påverka samhället...
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
245568
eBook:Marknadens tyranni:2019 eBook
Author: Elmbrant, Björn
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg/DR
Media class: eBook
Publisher: Leopard förlagElibdistributör
Resource type: Electronic material
Sedan 1980-talet har marknadsliberalismen stått högst på dagordningen. Ett snart 40-årigt ideologiskt experiment grundat på övertron till avreglering, privatisering, stora skattesänkningar och jakten på tillväxt. Men ska vi kunna försvara demokratin har vi ett ansvar att reda ut varför vi hamnat där vi gjort. I boken Marknadens tyranni - och hur vi kan rädda demokratin dokumenterar Björn Elmbrant den nyliberala tankemässiga dominansen i vår tid, så stark att vi ofta inte ens inser att den finns, trots alarmerande rapporter om växande klassklyftor, skatteparadis och en tynande välfärdssektor. Varför drogs vi egentligen så starkt till det nyliberala ljuset? Om det handlar den här boken. BJÖRN ELMBRANT är journalist och författare, med en bakgrund som politisk och ekonomisk reporter för tidningar, radio och TV. Han har tidigare gett ut bland annat politiska biografier över Olof Palme och Thorbjörn Fälldin. År 2000 fick Elmbrant Stora Journalistpriset./Innehållsbeskrivning från Elib
I boken skriver journalisten och författaren Björn Elmbrant att den nyliberala tankemässiga dominans vi lever under idag är så stark att vi ofta inte ens inser att den finns. Trots dokumenterade, monumentala misslyckanden tas dess ideologiska grundpelare fortfarande för sanningar. Elmbrant ger en kartläggning över hur nyliberalismen svikit demokratins kärnuppgift att stå på de svaga.
Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Results list

126587
Book:Fyra hönor och en tupp:2004 Book
Author: Landström, Lena
Year: 2004
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Resource type: Physical
Fyra hönor och en tupp bor i en hönsgård. Hönorna är inte nöjda med sin tillvaro. Tuppen bryr sig inte alls om dem, han är upptagen med sitt viktiga projekt. Hönorna tycker att tuppens matplats är för stor och att deras egna matplatser är för små. De bestämmer sig för att göra något.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
221386
Book:Berättelsen om Sverige:2018 Book
Author: Lundberg, Patrik
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: uOcc ; 300j
Media class: Book
Publisher: R&S
Resource type: Physical
Många unga upplever idag att de inte är lika mycket värda som andra som bor i andra miljöer, skriver författaren. Ofta är likheterna mellan de som växer upp i mindre bruksorter och de som växer upp i den så kallade förorten stora. Patrik Lundberg reser genom nutidens Sverige. Vi får ta del av ett land i förändring och ges flera skildringar av hur demokratins grundpelare utmanas. Vad betyder det egentligen för oss alla att leva i en demokrati?
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
92832
Book:Demokratihandboken:2001 Book
Author: Buregren, Sassa
Year: 2001
Language: Swedish
Shelf mark: uOcg ; 300j
Media class: Book
Publisher: R&S
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
235757
Book:Tillsammans:2018 Book
Author: Fronczak, Ella
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: uOcc ; 320
Media class: Book
Publisher: Punkt
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
312767
Book:Svensk politik:2022 Book
Author: Degard, Oskar
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: 300j ; uOcc
Media class: Book
Publisher: Bokförlaget Hedvig
Resource type: Physical
Fatta det svåra med svensk politik!Alla i Sverige har rätt att påverka hur vårt samhälle ska se ut. När vi fyllt 18 år kan vi också rösta om vilka som ska styra vårt land. Men det är svårt att förstå hur Sverige styrs. Vad gör egentligen regeringen? Vad innebär det att Sverige är en demokrati? Läs mer om hur riksdagen fungerar, vad en grundlag är och varför vi har ministrar.Serien Fatta svårt gör komplexa ämnen lätta att förstå. Böckerna tar upp fakta inom naturvetenskap, teknik och samhällskunskap. De har alltid rikligt med bilder för att öka läslusten och förståelsen.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
312843
Book:Koll på demokrati:2022:Upplaga 1. Book
Author: Ekman, Joakim
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: 320 ; uOcg
Media class: Book
Edition: Upplaga 1.
Publisher: Nypon förlag
Resource type: Physical
Vad är demokrati? Hur fungerar demokrati och vad spelar den för roll för oss? Och hur är det att leva i länder där demokratin inte finns? Koll på demokrati är en lättläst faktabok om hur demokratin uppstod, hur den fungerar idag och hur alla kan vara med och påverka samhället...
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
253965
Book:Strålkastare, tack!:2019 Book
Author: Ek, Elin
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Hcg
Media class: Book
Publisher: Bonnier Carlsen
Resource type: Physical
Andra boken om Athena. Hon är döpt efter vishetens gudinna, tolv år, kompis, syster och aktivist. Nu i sexan är det mycket som snurrar: läxor, en massa snack om betyg och allt fix inför den traditionella luciashowen. Men i år är showen i fara. Musikläraren har brutit båda armarna och det är oklart om showen blir av. Athena inser att det hänger på henne att fixa det här. Hon är ju luciashowens viktigaste person: konferencieren.
Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
265042
Book:Lev som du vill:2020 Book
Author: Ohlsson, Birgitta
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: uLs
Media class: Book
Publisher: Bonnier Carlsen
Resource type: Physical
Läs om tio fantastiska kvinnors liv och låt dig inspireras av berättelserna om dem!Birgitta Ohlsson; feminist, riksdagsledamot, EU-och demokratiminister debuterar som barnboksförfattare tillsammans med illustratören Lina Bodén.Med tio fascinerande och engagerande porträtt av svenska framstående kvinnor (både moderna och historiska) uppmanar Birgitta Ohlsson sina läsare att leva livet så som de själva vill. Det spelar ingen roll om du är blyg, om du lever i en omodern tid (enligt dig själv), om förutsättningarna inte är de bästa, eller om de kanske rentutav är det. Våga bestämma hur du vill leva, våga trotsa omgivningen och dem som vill hindra dig!Lina Bodéns vackra porträtt av kvinnorna och deras symboler lyfter fram magin och kraften i deras fantastiska personligheter.En presentbok för alla med livet framför sig. Lite Birgitta Ohlsson-boost helt enkelt!Tio svenska kvinnor som inspirerat Birgitta OhlssonGreta ThunbergDrottning KristinaAstrid LindgrenKatarina TaikonSelma LagerlöfFadime SahindalElise Ottesen JensenHeliga BirgittaIngrid BergmanSonja Kovalevsky.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
305490
Book:Politik - så funkar ett land:2021 Book
Author: Janiszewski, Bogus
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: 300j ; uOc
Media class: Book
Publisher: Punkt förlag
Resource type: Physical
Politik - så funkar ett land är en perfekt kunskapskälla för dig som är ung. Är demokrati det bästa sättet att styra? Vad behövs staten till? Vad är konstitutionen och varför är den så viktig? Enkelt språk, humor och fantastiska illustrationer gör även makt och politik begripligt för alla mellan 1 och 113.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Results list

202611
eBook:Anklagelsen:2017 eBook
Author: Pandi
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: Hce/DR
Media class: eBook
Publisher: NoKElibdistributör
Resource type: Electronic material
En samling med sju berättelser skrivna av en författare som fortfarande uppges bo kvar i Nordkorea. Novellerna är tillkomna mellan 1989 och 1995, smugglades ut via en ideell organisation och gavs ut för första gången i Sydkorea 2014. Det här är berättelser om de människor som är kvar i Nordkorea. Deras vardagsliv, familjerelationer, arbeten och umbäranden. Hela tiden finns en skräck för att de man älskar ska föras iväg eller försvinna.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
181845
Book:Att skjuta hästar:2015 Book
Author: Eriksson, Kjell
Year: 2015
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Ordfront
Resource type: Physical
Roman om det spanska inbördeskriget. År 1936 hade general Franco gjort uppror mot den demokratiskt valda republikanska regeringen. Alfons Andersson var en av de tiotusentals som frivilligt reste till Spanien för att ansluta sig till de internationella brigaderna. Vi får följa en grupp brigadister i reträtten genom Aragonien.
Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
191780
Book:Washingtondekretet:2016 Book
Author: Adler-Olsen, Jussi
Year: 2016
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: Bonnier
Resource type: Physical
Politisk thriller. Doggie Rogers är med vid firandet av den demokratiske presidentkandidaten Bruce Jansens historiska valseger. En man drar plötsligt vapen. Skottet dödar Bruce Jansens höggravida hustru och det ofödda barnet. Doggies far anklagas för mordet. Bruce Jansen lägger som president fram en kontroversiell förordning som ska återupprätta ordningen i USA. En liten grupp människor med Doggie i täten gör allt för att avslöja komplotten.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
211056
Book:Det fria ordet:2017 Book
Author: Klenell, Johannes
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: NoK
Resource type: Physical
På mediehuset Det fria ordet är man för allt som är bra, som demokrati, yttrandefrihet och solidaritet. Det är 2005 och verksamheten går dåligt. Samhället verkar vara på väg åt ett annat håll. När Jonas börjar som praktikant kastas han rakt in i en eskalerande kris. Vännen Einar blir verksamhetens nya stjärna och Jonas räddning. Medan allt fler bisarra räddningsoperationer utförs inne i förlagshuset tar sig Sverigedemokraterna in i riksdagen.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
65483
Book:August Strindbergs lilla katekes för underklassen. Liten katekes för de ännu vanmäktiga:2012 Book
Author: Strindberg, August
Year: 2012
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Karneval
Resource type: Physical
Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
57067
Book:Ensam i Berlin:2012 Book
Author: Fallada, Hans
Year: 2012
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: Lind & Co
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
65220
Book:Ett dåligt år:2007 Book
Author: Coetzee, J. M
Year: 2007
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: Bromberg
Resource type: Physical
Varje kapitel i romanen har en rubrik med ett aktuellt ämne, t.ex. demokrati eller terrorism. Tre berättarröster kommer till tals: J. M. Coetzee själv, en gammal författare och en ung kvinna.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
292431
Book:1984:2021 Book
Author: Orwell, George
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: Bakhåll
Resource type: Physical
Winston arbetar på Sanningsministeriet. Hans uppgift är att skriva om historien genom att korrigera gamla böcker och tidningsartiklar så att de stämmer med Partiets beskrivning av det förflutna. Han känner sig hopplöst ensam och rädd för att hans stora hemlighet ska avslöjas: att han misstror Partiet. Winstons liv förändras den dag han får ett meddelande från Julia, en ung kvinna på Skönlitterära avdelningen./Btj.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
185407
eBook:Vägar hem:2015 eBook
Author: Zambra, Alejandro
Year: 2015
Language: Swedish
Shelf mark: Hce/DR
Media class: eBook
Publisher: NoKElibdistributör
Resource type: Electronic material
En bok om Chiles mörka historia. 1985 leker en nioårig pojke kurragömma i Santiagos förorter. En natt möter han en äldre flicka i sitt kvarter. Hon ber honom att följa efter hennes farbror Raúl, en uppgift som kommer att förändra pojkens liv. Som vuxen försöker han reda ut sina barndomsminnen.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
214901
Book:Julia & Paul:2017 Book
Author: Fröberg Idling, Peter
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: NoK
Resource type: Physical
En kontrafaktisk historia om ett Sverige som tog en annan väg när hungerkravallerna hundra år tidigare skakade landet. Sverige är inte längre ett kungarike. Snart är det minnesdagen av upproret i Seskarö 1917. En dag får Julia en ny grannfamilj. Hon stöter ihop med kvinnan i familjen, Kata Torelius, vars man också är ute till sjöss. Och den här sommaren, då razziorna blir fler, kan man behöva någon att prata med. Julia anar inte faran.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating