Fjärrlån, inköpsförslag och kursböcker

Har biblioteket inte boken som du vill låna? Här berättar vi om fjärrlån, hur du gör en fjärrlåneansökan eller lämnar ett inköpsförslag. Vi förklarar bibliotekets inköp av kursböcker.

Fjärrlån

Du kan beställa böcker från andra bibliotek, både i Sverige och utomlands. Det kallas för att göra ett fjärrlån. Det går också att beställa artiklar ur tidningar och tidskrifter. 

Biblioteket behandlar i första hand varje fjärrlåneansökan som ett inköpsförslag. 

Du kan ansöka om fjärrlån direkt här på webbplatsen. Logga in (längst upp till höger på sidan) och fyll sedan i formuläret för fjärrlåneansökan. Fyll i så många uppgifter som du kan. Skriv till exempel om du behöver ha en viss upplaga eller utgivningsår.

 • Att beställa böcker från andra bibliotek inom Norden är gratis.

 • Du kan ha max fem fjärrlån pågående samtidigt.

 • Fjärrlån kan lånas om en gång.

 • Förseningsavgifter för fjärrlån följer Värnamo biblioteks förseningsavgifter. Ersättning för borttappade eller skadade medier och eventuella administrationsavgifter följer det bibliotek som äger boken. 

 • Beställda fjärrlån som avbeställs efter det att de levererats till det bibliotek där låntagaren vill hämta debiteras med 20 kr på låntagarens lånekort.

 • Medier som finns att låna på något bibliotek i Värnamo kommun kan inte fjärrlånas. Finns mediet tillgängligt digitalt kan det inte fjärrlånas.

Inköpsförslag

Tycker du att biblioteket borde köpa in en viss bok, film eller annat medie? Lämna ett inköpsförslag. Du kan lämna inköpsförslag direkt här på webbplatsen. Logga in (längst upp till höger på sidan) och fyll sedan i formuläret för inköpsförslag. Fyll i så många uppgifter som du kan. Du får ett meddelande om det du föreslagit köpts in eller inte. Köps boken in reserveras den för dig. 

Kursböcker

Biblioteket köper in kurslitteratur för kurser på Campus Värnamo. Kursböckerna finns i stadsbiblioteket.

 • Kursböcker är märkta med KURS. Kursböckerna finns placerade på respektive ämnesområde i Stadsbiblioteket.

 • Alla får låna kursböckerna, inte bara studenter.

 • Det finns två exemplar av varje titel.

 • Lånetiden är 14 dagar så att fler har möjlighet att låna.

 • Förseningsavgiften är 5 kr per dag.

Biblioteket köper inte in kurslitteratur på komvuxnivå eller gymnasienivå. Högskole- och universitetsbibliotek lånar oftast inte ut kurslitteratur som fjärrlån till andra bibliotek.

Interlibrary loan request

Purchase suggestion

Search the catalogue

Language