Litteratur om och från Ukraina

Här finns några utvalda tips på litteratur om och från Ukraina. Mer litteratur går att söka fram i mediekatalogen här på bibliotekets webbsida. Fråga gärna bibliotekarien om hjälp för att hitta källkritiskt granskat material.