270578
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod / Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Line Christoffersen ; översättning: Björn Nilsson.
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod / Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Line Christoffersen ; översättning: Björn Nilsson.
Author: Johannessen, Asbjørn
Publication year: [2020].
Language: Swedish
Media class: Book
Category: Non-fiction
Publisher: Liber
ISBN: 978-91-47-13204-1
Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
Description:
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod ger en bred översikt över både kvantitativ och kvalitativ metod. Boken lämpar sig för studenter och forskare men är intressant för alla som ska genomföra olika undersökningar, projekt och utredningar. Det krävs inte några särskilda förkunskaper om forskningsmetoder för att ha nytta av boken.
DEL 1. METODTREFLEKTIONER -- Vardagskunskap och forskning -- Verklighet, empiri och teori -- Från tema till problemställning -- Hur undersökningar genomförs : forskningsdesign -- Forskarens etiska och juridiska ansvar -- DEL 2. KVALITATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT : TEXT SOM TEMA -- Dokumentanalys och litteraturstudier -- Urval av informanter till kvalitativa intervjuer -- Observation -- Kvalitativa intervjuer och gruppsamtal --Reduktion, analys och tolkning av kvalitativa data -- Fenomenologi -- Grundad teori -- Etnografi -- Fallstudiedesign -- Historieberättande : narrativ analys -- Språkligt inriktade analyser -- Utvärdering av kvalitativa undersökningar -- Meningssammanhang och kausalsammanhang vid kvalitativ analys -- DEL 3. KVANTITATIVA ANGREPPSSÄTT : SIFFRORNAS SPRÅK -- Vad och vilka ska forskaren undersöka? Enheter, variabler, värden och mätnivåer -- Datainsamling med hjälp av enkäter -- Fördelning av en egenskap : univariat analys -- Fördelning av två egenskaper : bivariat analys -- Regressionsanalys -- DEL 4. INFERENTIELL STATISTIL : ATT GENERALISERA FRÅN URVAL TILL POPULATION -- Beräkning av säkerhetsmarginaler : estimering -- Beräkning av skillnader mellan grupper : hypotesprövning -- Hur ska man bedöma inferentiell statistik? -- Att skriva vetenskapliga texter.

Available at:

Loading...

Other titles by the author

Similar titles

283436
Author: Lind, Rolf
239153
Author: Larsen, Ann Kristin
134697
Author: Nylén, Ulrica
78743
Author: Holme, Idar Magne
90845
80474
Author: Repstad, Pål
26477
43147
Author: Alvesson, Mats
289660
Author: David, Matthew
201884
Author: Jacobsen, Dag Ingvar
207319
Author: Alvesson, Mats
199453
Author: Skärvad, Per-Hugo
169030
Author: Fangen, Katrine
223011
Author: Bryman, Alan
242868
Author: Svensson, Peter
189222
64192
Author: Bryman, Alan

Search

Account

Language