278200
Ledning och (sned-)styrning i högskolan / Mats Alvesson, Stefan Sveningsson (red.).
Ledning och (sned-)styrning i högskolan / Mats Alvesson, Stefan Sveningsson (red.).
Publication year: [2020].
Language: Swedish
Media class: Book
Category: Non-fiction
Publisher: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-12706-4
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
Description:
Högskolor och universitet har under senare decennier expanderat kraftigt - och med det tilltagande lednings- och styrformer. Dessa former präglas alltmer av en myndighetslogik som riskerar att kollidera med och att tränga undan en god kärnverksamhet , det vill säga bra utbildning och forskning. Allt oftare görs prioriteringar med fokus på att arbetet formellt ska gå rätt till, konflikter undvikas och att det utåt ska se bra ut. Vad innebär då denna utveckling och vad blir konsekvenserna för kärnverksamheterna - forskning och utbildning? I antologin Ledning och (sned-)styrning i högskolan diskuteras detta av ett antal forskare och lärare - många med egna erfarenheter av att arbeta som rektor, prefekt, studierektor eller forskningsledare. Författarna skildrar vilka utmaningar lärosäten i dag brottas med och som olika lednings- och styrformer inte alltid kommer tillrätta med utan snarare skapar eller förstärker. Förhoppningen är att boken ska bidra till en bättre organisering av universitet och högskola samt ge inspiration och idéer om hur kärnverksamheten kan utvecklas på ett sätt som vidmakthåller dess professionella integritet och oberoende gentemot floskler, byråkratisk styrning och dumheter i allmänhet.

Available at:

Loading...

Webservice client

Loading...

Other titles by the author

Similar titles

Search

Account

Language