280726
Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg / Ulf Blossing (red.).
Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg / Ulf Blossing (red.).
Publication year: [2020].
Language: Swedish
Media class: Book
Category: Non-fiction
Publisher: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-12782-8
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
Description:
Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken erbjuder och är ett stöd för det praktiska arbetet i vardagen. I antologin reflekterar författarna kring frågor som: Vad behöver skolledaren kunna om juridiken? Hur kan arbetet mot kränkningar ledas? Hur kan rektor klara av korstrycket och olika värdesystem? Att leda det systematiska kvalitetsarbetet - hur kan komplexiteten hanteras? Hur kan rektor organisera för skolutveckling och förbättring? Hur kan ett pedagogiskt och distribuerat ledarskap omsättas? Hur ska rektor kommunicera för bättre ledarskap? Hur kan min skola svara på dagens och framtidens krav? Den här andra upplagan av Skolledaren i fokus, som nu heter Rektor i fokus, är grundligt uppdaterad och omarbetad. Den innehåller flera nya kapitel om bland annat rektors ledarskap på fritidshemmet och i vuxenutbildningen, om digitalisering och datafiering samt om elevhälsan och nyanlända elever. Boken fångar vidden av rektorsprofessionens kunskapsbas och lämpar sig utmärkt för det statliga rektorsprogrammet. Den vänder sig även till verksamma rektorer inom skola och förskola samt andra med skolledaransvar som arbetslagsledare eller utvecklingspedagoger, skolchefer på förvaltningsnivå samt skolpolitiker.

Available at:

Loading...

Webservice client

Loading...

Other titles by the author

Similar titles

286726
Author: Le Fevre, Deidre
280552
291037
Author: Lind Wallerstedt, Heléne
211067
Author: Solander, Alf
279176
Author: Ljungqvist, Henrik
219197
Author: Riddersporre, Bim
211010
Author: Nihlfors, Elisabet
59129
Author: Kant, Johan
82065
Author: Ludvigsson, Ann
249713
Author: Linderoth, Jonas
235190
Author: Sandin, Daniel
114422
Author: Nyberg, Magnus
55606
Author: Bjärvall, Katarina

Search

Account

Language