Go to first page   Go to previous page   1 2 3 4 5 Go to next page   Go to last page  
296404
Psykisk ohälsa i skolan : upptäcka, bemöta och åtgärda / Magdalena Berger.
Psykisk ohälsa i skolan : upptäcka, bemöta och åtgärda / Magdalena Berger.
Author: Berger, Magdalena, 1962-
Publication year: [2020].
Language: Swedish
Media class: Book
Category: Non-fiction
Publisher: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-13147-4
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
Description:
Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för ungdomarnas berättelser är att psykisk ohälsa är anledningen till att skolan inte blev som de hade tänkt sig. Boken består dels av kortare samtal mellan författaren och enskilda elever i gymnasieskolan, dels av längre intervjuer med unga vuxna som ser tillbaka på sin gymnasietid. Samtalen och intervjuerna följs av författarens sammanfattande observationer och reflektioner, vilka vägleder läsaren genom boken och gör den lättillgänglig. Genom pedagogiska beskrivningar om hur psykisk ohälsa kan yttra sig får läsaren verktyg för att upptäcka, bemöta och till viss del åtgärda psykisk ohälsa inom skolans organisation. Psykisk ohälsa i skolan riktar sig främst till blivande och verksamma lärare samt annan personal i grundskolan och gymnasieskolan. Skolledare och elevhälsoteam, liksom andra som kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, kan ha god nytta av boken. Dessutom kan Psykisk ohälsa i skolan ge intresserade vårdnadshavare ett lättillgängligt inifrånperspektiv om skolans elevhälsoarbete.

Available at:

Loading...

Other titles by the author

Similar titles

293057
Author: Yllner, Nadja
214911
Author: Bornstein, Anna C
10240
Author: Kimber, Birgitta
278135
Author: Greene, Ross W
209117
Author: Westerlund, Jenny
233028
Author: Sjödin, Krysmyntha
174252
Author: Hejlskov Elvén, Bo
196739
256514
Author: Greene, Ross W
139616
Author: Greene, Ross W
64413
Author: Adolfson, Helen
282818
Author: Hylander, Ingrid
218478
Author: Bengtsson, Anna
244346
Author: Edfelt, David
192296
Author: Edfelt, David
280728
Author: Johnsson, Hilda
173634
Author: Gren Landell, Malin
197250
40354
Author: Gustafsson, Lars H

Search

Account

Language