Våra tjänster

Här kan du läsa mer om bibliotekets olika tjänster för dig som bor i Värnamo kommun.

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har lättlästa böcker, böcker med stor stil, punktskriftsböcker och talböcker. Anpassade böcker finns för vuxna och barn. Här berättar vi även om Äppelhyllan för barn och unga.
More about Anpassade böcker

Boka en bibliotekarie

Du kan boka en tid med en bibliotekarie för att få hjälp med frågor som tar längre tid.
More about Boka en bibliotekarie

Boka grupprum och använda studentmatsal

Stadsbiblioteket har fem grupprum som går att boka. I Gummifabriken finns en studentmatsal.
More about Boka grupprum och använda studentmatsal

Bokcirklar

Gå med i någon av bibliotekets bokcirklar eller låna en bokcirkelkasse.
More about Bokcirklar

Böcker på andra språk

På biblioteken finns medier på andra språk än svenska. Vi har böcker på till exempel arabiska, engelska och thailändska. Flest böcker på andra språk finns i Stadsbiblioteket. Där hittar du också hyllan Lätt svenska för dig som är ny i Sverige.
More about Böcker på andra språk

Dagstidningar, tidskrifter och Värnamo Nyheter

Vilka tidningar finns i biblioteket? Vill du läsa en dagstidning från en annan ort? Söker du en artikel ur Värnamo Nyheter?

Fjärrlån, inköpsförslag och kursböcker

Har biblioteket inte boken som du vill låna? Här berättar vi om fjärrlån, hur du gör en fjärrlåneansökan eller lämnar ett inköpsförslag. Vi förklarar bibliotekets inköp av kursböcker.
More about Fjärrlån, inköpsförslag och kursböcker

Nyhetsbrev

Några gånger om året skickas bibliotekets nyhetsbrev ut med e-post.
More about Nyhetsbrev

Skriva ut, låna dator, kopiera och scanna

Du kan låna en dator med internetuppkoppling på alla bibliotek. Alla bibliotek har tillgång till WiFi. Du kan också skriva ut och kopiera på alla bibliotek. I stadsbiblioteket har du möjlighet att låna en surfplatta.
More about Skriva ut, låna dator, kopiera och scanna

Släktforskning och Hembygdssamling

Biblioteket har olika tjänster för dig som släktforskar eller är intresserad av lokalhistoria. Till exempel kan du använda den litteratur om och från Värnamo kommun som finns i vår Hembygdssamling.
More about Släktforskning och Hembygdssamling

Search the catalogue

Language