Låneregler och förseningsavgifter

Det är gratis att låna. Men det finns låneregler och förseningsavgifter. Till exempel kostar det 5 kr per bok och vecka om du är vuxen och inte återlämnar boken i tid. Här hittar du bibliotekets låneregler och förseningsavgifter.

Låneregler

Lånetid

 • Normal lånetid är 28 dagar.

 • Lånetid för Tv-spel är 7 dagar.

 • Snabblån kan lånas i 7 dagar. Snabblån kan inte lånas om eller reserveras.

 • 14-dagars lån kan lånas i 14 dagar. 14-dagars lån kan inte lånas om eller reserveras.

 • Tidskrifter 14 dagar.

 • Lånetid för medier märkta med kurs är 14 dagar. 

 • Om det är kö vid utlån blir lånetiden 14 dagar.

 • Lånetiden på kvittot gäller. 

Låna om

Du kan se dina lån, dina uppgifter och låna om på bibliotekets webbplats. Logga in med ditt lånekortsnummer och PIN-kod. Medier som inte är reserverade kan lånas om max 2 gånger. Du kan låna om här på bibliotekets webbplats, vid personligt besök i biblioteket eller på telefon.

Lämna tillbaka

Lånat material är återlämnat när avregistrering skett i återlämningsautomat eller av bibliotekets personal. Du ansvarar själv för att dina lån registreras och avregistreras.

Reservera 

Utlånat material kan reserveras i biblioteket, på bibliotekets webbplats eller via telefon. Du får då en plats i kön. Meddelande om när medierna senast kan hämtas i biblioteket skickas med e-post eller brev. Om medierna inte hämtas i tid tas din reservation bort och går till nästa i kö. Du kan ha max 10 reservationer pågående samtidigt. Vill du reservera fler medier kontaktar du biblioteket.


Förlust av lånerätt

Låntagare som inte följer lånereglerna eller har skuld till biblioteket kan förlora rätten att låna.

Påminnelser

Du får en första påminnelse 14 dagar efter att dina lån förfallit. Om medierna är reserverade får du en påminnelse efter en dag. En andra påminnelse skickas efter ytterligare 14 dagar. Sista krav skickas efter 2 påminnelser och 42 dagar efter förfallodatum. Är dina lån försenade får du förseningsavgifter, administrationsavgifter och slutligen ett lånestopp. Påminnelser skickas med e-post om du har lämnat en e-postadress. 

Värdehandling

Lånekortet är en värdehandling. Borttappat kort ska spärras. Ring till biblioteket. Underskrift på lånekort eller förbindelsekort gäller som avtalsteckning och innebär att man godkänner Värnamo biblioteks låneregler. Vårdnadshavare är ansvarig för barnets lån. Lånereglerna kan ändras under avtalstiden.

Sekretess

Sekretesslagen gäller för lånade media. Personuppgifter som lämnas vid ansökan om lånekort behandlas för administration av bibliotekslån i enlighet med Värnamo kommuns riktlinjer för behandling av personuppgifter.

PIN-kod

Du får själv välja PIN-kod första gången vid ett personligt besök i biblioteket eller när du första gången registrerar ett låntagarkonto på webbplatsen. Om du glömt din PIN-kod kontaktar du biblioteket eller får en ny skickad till din e-postadress här från webbplatsen. PIN-koden används för att reservera medier, låna e-media, använda självbetjäningsautomater, låna dator med mera.

Kontaktuppgifter

Om du lämnar din e-postadress till biblioteket får du kvitton över lånade medier och omlån, reservationsmeddelande och påminnelser med e-post. Du kan även få övertidsvarning två dagar innan lånetiden går ut. Du ansvarar själv för att de kontaktuppgifter du lämnar till biblioteket är korrekta. Du kan kontrollera dina uppgifter genom att logga in här på webbplatsen. 

Avgifter

 • Försenat material: 5 kr/media och vecka.

 • Snabblån: 5 kr/dag.

 • 14-dagars lån: 5kr/dag.

 • Medier märkta med KURS: 5 kr/dag.

 • Filmer: 10 kr/film och dag.

 • Tv-spel: 10 kr/spel och dag.

 • E-media: Ingen förseningsavgift

 • Meddelandeavgifter: 10 kr/påminnelse, 50 kr om förseningen lett till en tredje påminnelse (42 dagar efter förfallodatum).

 • Förlorat lånekort: 20 kr.

 • Förlorat dörrkort till grupprum/matsal: 300 kr

 • Vid ersättning av media som skadats eller slarvats bort ska låntagaren betala enligt schablonbelopp. Är schablonbeloppet lägre än bibliotekets inköpspris ska låntagaren betala bibliotekets inköpspris. 
  Schablonbelopp för barnmedier: 150 kr
  Schablonbelopp för vuxenmedier: 250 kr
  Medier märkta med KURS, film och Tv-spel ersätts med bibliotekets inköpspris. Dock minst 500 kr.
  Sammansatt mediepaket: 500 kr.
  Förpackningsmaterial exempelvis kassar: 40 kr. 

 • Utskrifter och kopior: svart/vit 3 kr per sida. Färg 6 kr per sida.

Avgifter betalas på plats på något av kommunens bibliotek.

Fjärrlån

När en bok inte finns vid något bibliotek i Värnamo kan boken lånas från ett bibliotek utanför kommunen. Detta kallas fjärrlån. Läs mer om fjärrlån och låneregler för fjärrlån

Låneregler för e-böcker och e-ljudböcker

Lånetiden för e-böcker och e-ljudböcker är 28 dagar. Du får inte förseningsavgifter om du lånar e-böcker eller e-ljudböcker. Läs mer om Värnamo biblioteks låneregler för e-böcker och e-ljudböcker

Sök

Språk