Språklust

Språklust är ett samarbete mellan barnhälsovården, bibliotek och logoped. Vi vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn i länet.

Språklust består av två olika spår

  • Ett allmänt spår som innebär att BVC-sköterskan vid 10-månaderskontrollen pratar om barn, böcker och språk och hänvisar till biblioteket.
  • Ett spår som är mer inriktat på språkträning då vi samarbetar med logoped för att nå de barn som behöver språkträning av olika anledningar.

Recept till biblioteket

Det innebär i praktiken att ett barn med språkstörning, som går hos logoped, får ett recept till biblioteket. På receptet står det vad barnet särskilt behöver öva på just nu. Det kan till exempel vara att kunna hålla en röd tråd i berättande, sakord, motsatser, räkneord, rim och ramsor eller olika språkljud. På varje bibliotek i kommunen finns en särskild hylla med böcker som matchar de olika kategorierna.

Språkstimulans

Språklustböckerna är enkla och roliga böcker och passar särskilt bra för barn med språkstörning, men de kan också användas för språkstimulans och språkträning i många andra sammanhang, till exempel i förskolan och för barn som har ett annat modersmål än svenska. Personalen hjälper dig gärna.

Har du frågor? Vill du ha mer information om språklust?
Kontakta biblioteket: biblioteket@varnamo.se