Tillgänglighet

Biblioteken i Värnamo kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur www.bibliotek.varnamo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.bibliotek.varnamo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, skicka e-post till biblioteket@varnamo.se eller ring 0370-37 70 00 så hjälper vi dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till biblioteket@varnamo.se eller ring 0370-37 70 00 så hjälper vi dig.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)

 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)

 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)

 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)

 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)

 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)

 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q2 2021.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet och påtala det.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten hittar du på DIGG:s webbplats.

Accessibility statement for Värnamo bibliotek

We want everyone who visits this website to feel welcome and find the experience rewarding. We are actively working to increase the accessibility and usability of our website and in doing so adhere to many of the available standards and guidelines.

What are we doing?

To help us make the this website a positive place for everyone, we've been using the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. These guidelines explain how to make web content more accessible for people with disabilities, and user friendly for everyone.

The guidelines have three levels of accessibility (A, AA and AAA). We’ve chosen Level AA as the target for this website.

Let us know what you think

If you enjoyed using the this website, or if you had trouble with any part of it, please get in touch. We'd like to hear from you in any of the following ways:

 • email us at biblioteket@varnamo.se
 • call us on 0370-37 70 00

Sök

Språk